Štampani zid

Štampani zid

Dekorativna štampa na zidu se radi sa atestiranim materijalima sopstvene proizvodnje i recepta. Pravi se nanošenjem dekorativnog materijala na ciljanu površinu, izradom teksture pomoću kalupa.
Posle sušenja se pribegava drugoj fazi, bojenju i senčenju površina na koje smo naneli materijal.

Kategorija: